Jūros šventėje padėkų banga – įteikti pirmojo uosto kapitono vardo medaliai, Lietuvos Respublikos jūrų transporto darbuotojo garbės ženklai ir LR susisiekimo ministro Rimanto Sinkevičiaus padėkos raštai

Pirmojo Klaipėdos uosto Kapitono Liudviko Stulpino atminimas šiais metais įamžintas specialiu šios asmenybės vardo medaliu. Jis už ypatingus nuopelnus Lietuvos vandens transportui ir jūrų pramonei įteiktas per Jūros šventę naujai atgimusiame Jūrininkų vakare.

Iki pat įteikimo ceremonijos apdovanotieji nebuvo viešai įvardijami. Liudviko Stulpino medaliu pirmasis Lietuvos istorijoje apdovanotas asociacijos Jūrų kapitonų klubo narys Antanas Sigitas Šileris, o antruoju medaliu – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro visuomeninis konsultantas transporto klausimais Valentinas Greičiūnas.

Medalis – įvertinimas už ypatingus nuopelnus jūrinei valstybei. Medalio steigėja – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. L. Stulpino vardo apdovanojimo medalio komplektą sukūrė ir pagamino Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

Lietuvos Respublikos jūrų transporto darbuotojo garbės ženklais buvo apdovanoti:

UAB Birių krovinių terminalo generalinis direktorius Vidmantas Dambrauskas,

,, AB “Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos KLASCO gamybos direktorius Algis Latakas,

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui Vladimiras Borovichinas,

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir bendrųjų reikalų direktorius Artūras Drungilas,

UAB “Vakarų vamzdynų sistemos” vadovas laivų remontui Stasys Jonas Muižys,

Asociacijos Jūrų kapitonų klubo narys Stasys Stasytis,

Lietuvos jūrininkų sąjungos narys Dionyzas Varkalis.

Vakaro metu įteikti LR susisiekimo ministro Rimanto Sinkevičiaus padėkos raštai:

Alvydui Butkui, AB “Klaipėdos laivų remontas” generaliniam direktoriui,

už ilgametį, aktyvų, produktyvų ir  nepriekaištingą darbą laivų remonto ir jūrinio turizmo versle.

Arūnui Bukoliui,  UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ administracijos direktoriui,

už ilgametį ir nepriekaištingą darbą.

 Ignui Jonušui, UAB “Klaipėdos šaldytuvų terminalas” direktoriaus pavaduotojui,

už  profesionalų požiūrį į verslą jų ryžtingus sprendimus kuriant bendrovės įvaizdį šalies ir  uosto rinkose.

Ryčiui Rutkauskui, UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos BEGA krovos darbų komplekso terminalo vadovui,

už ilgametį darbą, kuriant ir tobulinant Klaipėdos uosto krovos darbų procesus, už bendradarbiavimą, atstovaujant darbuotojų teises ir interesus.

Tatjanai Popovai, LKAB “Klaipėdos Smeltė” finansų ir apskaitos tarnybos viršininkei,

už ilgametį ir nepriekaištingą darbą.

Laimutei Norkienei, UAB “Vakarų krova” portalinio krano mašinistei,

už ilgametį, iniciatyvų ir nepriekaištingą darbą uosto krovos ir laivų remonto srityje.

Anai Karpenko,  UAB ,,Vakarų laivų remontas“  įkainotojai,

už ilgametį, aktyvų, produktyvų ir  nepriekaištingą darbą vystant laivų remonto pramonę Lietuvoje.

Vygandui Juozapui Čijunskui, Lietuvos jūrininkų sąjungos nariui,

už ilgametį ir sąžiningą darbą jūroje, jūrinių tradicijų puoselėjimą, jūrininkų interesų atstovavimą ir gynimą, Lietuvos – jūrų valstybės prestižo kėlimą.

Juozui Liepuoniui, Asociacijos ,,Jūrų kapitonų klubas“ pirmininkui,

už aktyvią visuomeninę veiklą, propaguojant jūrines tradicijas bei jūrines specialybes  Klaipėdos mieste ir šalyje, už aktyvų dalyvavimą jaunų jūrininkų  paruošime bei realų jų rėmimą  ir realią pagalbą jiems pradinėje darbinėje veikloje.

Ingai Bartusevičienei, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos direktoriaus pavaduotojai akademinei veiklai,

už pareigingą vadovavimą akademiniam procesui ir aktyvią organizacinę veiklą, užtikrinant Lietuvos jūrininkų rengimo studijų aplinkos atitikimą tarptautiniams reikalavimams.

Aleksandr Malov, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“  kapitoną,

už kokybišką ir lojalų darbą garsinant Lietuvos prekybinį laivyną pasaulyje.

Steponui Litvinui AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“  vyriausiajam kapitono padėjėjui,

už ilgametį ir nepriekaištingą darbą.

Viktor Sakovskij,  UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ vyriausiajam suvirintojui,

už ilgametį, aktyvų, produktyvų ir nepriekaištingą darbą vystant laivų remonto ir statybos pramonę Lietuvoje.

Žilvinui Pikeliui,  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Bendrojo skyriaus viršininkui,

už aktyvią profsąjunginę veiklą atstovaujant darbuotojų interesus.

Ramūnui Šurkui,  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vyriausiajam uosto priežiūros inspektoriui,

už ilgametį atsakingą, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą, užtikrinantį uosto priežiūros tarnybos veiklą.