Asociacijos įstatai

LJKKA yra savarankiškas ir nepriklausomas nuo valdžios organų ir žinybų bei politinių partijų ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, savanoriškumo principu jungiantis Lietuvos Respublikos atskirų ūkio subjektų juridinius asmenis.

Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais, savo įstatais.

Įstatai priimti LJKKA visuotiniame narių susirinkime 2022 m. balandžio 27 d. ir įregistruoti Juridinių asmenų registre 2022 m. birželio 14 d.  

Peržiūrėti asociacijos įstatus (PDF)