LJKKA suteiktas finansavimas dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose projektams įgyvendinti

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijai (LJKKA) suteiktas finansavimas dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose projektams įgyvendinti pagal Lietuvos mokslo tarybos skelbtą kvietimą.

LJKKA panaudos dotacijos lėšas narystei FEPORT ir susijusioms veikloms, orientuotoms į ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ tematikas. Pagrindinė partnerystės sritis – klimatas, energetika ir mobilumas. Tikimės sėkmingai dalyvauti teikiant tarptautines paraiškas ir įgyvendinant projektus pagal šią programą.

LJKKA narystė FEPORT dalinai finansuojama Lietuvos mokslo tarybos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva”.