Po savaitės pradedamas SGD terminalo pajėgumų skirstymas

Suderinus su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) ir viešai paskelbus naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalu taisykles, AB „Klaipėdos nafta“ praneša, jog jau po savaitės, t.y. nuo balandžio 30 d. pradeda SGD terminalo pajėgumų skirstymo procedūrą.

Tai reiškia, jog nuo balandžio 30 dienos priimamos rinkos dalyvių paraiškos naudotis SGD terminalu, o sutartis su pirmaisiais naudotojais ketinama pasirašyti šių metų birželio-liepos mėnesiais.

Primename, jog balandžio 18 d. bendrovės valdyba priėmė sprendimą patvirtinti su VKEKK suderintų naudojimosi SGD terminalu taisyklių pagrindines sąlygas, kuriomis vadovaujantis tą pačią dieną taisykles patvirtino ir AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius.

Pažymėtina, jog šį mėnesį pradedamas pirmasis pajėgumų skirstymo etapas (angl. open season). Šiame etape planuojama pasirašyti sutartis su SGD terminalo naudotojais, kurie galės naudotis SGD išdujinimo ir (ar) SGD perkrovos paslaugomis nuo SGD terminalo pajėgumų panaudojimo pradžios. Įsibėgėjus veiklai SGD terminalas nuolat atnaujins ir skelbs laisvus pajėgumus, kuriuos bus galima įsigyti esant poreikiui ir techninėms galimybėms.

AB „Klaipėdos nafta“, siekdama pritraukti SGD terminalo naudotojus ir patenkinti rinkos vartotojų lūkesčius, iš anksto apskaičiavo ir balandžio 11 d. paskelbė preliminarias SGD terminalo paslaugų kainas. Jos paskaičiuotos taikant VKEKK 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 (su naujausiais 2014 m. balandžio 14 d. pakeitimais) patvirtintą Valstybės reguliuojamų kainų dujų sektoriuje nustatymo metodiką. SGD išdujinimo paslaugos kainos viršutinę ribą bei konkrečią SGD perkrovos paslaugos kainą nustatys ir skelbs VKEKK.

„Darome pagrįstas prielaidas, kad skaičiavimo metodika nesikeis, todėl mūsų specialistai atliko preliminarius paskaičiavimus, pagal kuriuos potencialūs SGD terminalo klientai iš anksto galės įvertinti būsimas paslaugų kainas. Siekiame kuo anksčiau supažindinti SGD terminalo naudotojus su SGD terminalo naudojimosi taisyklėmis ir įkainiais. Tai tarsi gairės verslui, kuriam ypač svarbu planuoti veiklos kaštus iš anksto“, – sakė Rokas Masiulis, AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius.

Remiantis Valstybės reguliuojamų kainų dujų sektoriuje metodika, preliminarūs tarifai:

• Skystinimo (SGD išdujinimo) paslaugos kaina (nustatoma kiekvienais metais ir koreguojama kasmet) – 0 Lt/MWh (be PVM). Paslauga apima atplaukiančio dujovežio švartavimą, SGD krovą į SGD terminalą, laikiną saugojimą ir išdujinimą;
• SGD perkrovos paslaugos kaina (nustatoma penkeriems metams) – 3,45-5,6 Lt/MWh (be PVM), paslauga apima atplaukiančio dujovežio švartavimą, SGD krovą į SGD terminalą, laikiną saugojimą ir SGD perkrovą į išplaukiantį dujovežį.

„SGD terminalo fiksuoti veiklos kaštai, kaip numatyta įstatymu, padengiami dujų sistemos vartotojų per saugumo dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos. Tačiau pajamos, surinktos iš SGD perkrovos paslaugos, mažins saugumo dedamąją, tokiu būdu sumažinant gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojų kaštus, skiriamus SGD terminalo išlaikymui. Tokia tarifų struktūra turėtų būti patraukli naujiems dujų tiekėjams bei sudaryti konkurencingas sąlygas mažos apimties SGD veiklai“, – akcentuoja R.Masiulis.

Valstybei priklauso 72,32 proc. AB „Klaipėdos nafta“ akcijų.