Startuoja naujos kartos Karinių jūrų pajėgų laivo projektas

Šalies jūrinė pramonė, mokslas ir karybos ekspertai telkia jėgas unikaliame
formate – siekiant sukurti konceptualų naujos kartos Karinių jūrų pajėgų
laivo projektą. Vasario 15 d., Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
išvakarėse, Klaipėdoje bus pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl šio

inovatyvaus technologinio projekto įgyvendinimo.
Projekto „Lietuvos karo laivas 2030“ iniciatorius – Lietuvos jūrinis klasteris, šiuo metu telkiantis 12 narių,
atstovaujančių šalies ir užsienio verslo organizacijoms, mokslo ir inovacijų institucijoms. „Projekto startui
sutapus su Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečio minėjimu, turime papildomą impulsą
apmąstyti buvimo jūrine valstybe reikšmę. Klaipėdoje sukoncentruotos Lietuvos jūrinės pramonės ir
mokslo institucijų aktyvesnis dalyvavimas valstybės saugumo ir gynybos projektuose neabejotinai yra
labai svarbus. Klaipėda pasiruošusi žengti į juos su savo ekspertais ir išvystyta industrija”, – įsitikinęs
Lietuvos jūrinio klasterio valdybos pirmininkas Arnoldas Šileika.
Sutartis įtvirtins klasterio ir Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų bendradarbiavimą šio projekto
rėmuose. „Tikslas, kurio sieksime drauge su partneriais, sugeneruotas atsižvelgiant į planus
modernizuoti Lietuvos karinį laivyną bei siekiant tinkamai išnaudoti mūsų sukauptą ekspertinę patirtį
specifinėse karinėse srityse, o taip pat Lietuvos jūrinės pramonės, mokslo įstaigų ir inovacijų centrų
potencialą. Įgyvendinant naujos kartos karinio laivo projektą bus siekiama, kad jo sprendimai atlieptų
Karinių jūrų pajėgų poreikius ir iššūkius, įgalintų efektyviai spręsti nacionaliniu mastu aktualias bei NATO
keliamas užduotis“, – kalbėjo Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kapitonas Giedrius Premeneckas.
Šalys įsipareigos bendradarbiauti profesinių žinių ir įgūdžių apsikeitimo srityse, rengs jungtines darbo
grupes, gilins kompetencijas specializuotuose renginiuose, dalinsis pasiūlymais.
„Klasterio veikla pirmiausia yra nukreipta į aukštos pridėtinės vertės sprendimų kūrimą, tad naujos
kartos Karinių jūrų pajėgų laivo projektą matome kaip naujų galimybių platformą įveiklinant mūsų jau
sukauptas žinias ir patirtį“, – pabrėžė Andrius Sutnikas, Jūrinio klasterio veiklą koordinuojančio
Klaipėdos mokslo ir technologijų parko plėtros vadovas.
Konsorciumo nariai tikisi, kad projektas „Lietuvos karo laivas 2030“ taip pat prisidės prie naujų
perspektyvų jūriniam verslui ir visai jūrinei inovacijų bendruomenei kūrimo, nes konkurencingas
projektas įgytų komercializavimo potencialo.