AB “LIETUVOS GELEŽINKELIAI” IR LIETUVOS JŪRŲ KROVOS KOMPANIJŲ ASOCIACIJOS ATSTOVŲ PASITARIMAS

Šiandien, sausio 17 dieną, Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos buveinėje Klaipėdoje, įvyko bendras pasitarimas su naująja AB “Lietuvos geležinkeliai” vadovybe. Mantas Bartuška,  AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinis direktorius, trumpai pristatė uosto krovos kompanijų vadovams pagrindines įmonės strategines kryptis ir uždavinius bei tikslus.

Į uosto krovos kompanijų vadovų klausimus atsakė ir komentavo Gerimantas Bakanas, AB “Lietuvos geležinkeliai” gen. direktoriaus pavaduotojas, Egidijus Lazauskas, gen. direktoriaus pavaduotojas, Krovinių vežimo direkcijos direktorius, Saulius Stasiūnas, Krovinių vežimo direkcijos direktoriaus pavaduotojas ir Virginijus Jastremskas, Plėtros departamento direktorius.

Pasitarimo metu aptarti pagrindiniai klausimai susiję su uosto veikla, Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtros programa, paslaugų kainodaros politika ir perspektyvomis bei eilė kitų, labai svarbių uostininkams temų.

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas Vaidotas Šileika ir AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinis direktorius Mantas Bartuška sutarė, kad tokie darbiniai pasitarimai turi vykti ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, o esant reikalui  – tiek kartų, kiek jų reikės klausimams ir problemoms išspręsti. Artimiausiu metu sutarta surengti atskirą susitikimą dėl Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtros programos tikslų ir nuostatų suderinimo.