AB „Smiltynės perkėla“ – Tarptautinės viešojo transporto asociacijos narė

2015 m. birželio 8 d. AB „Smiltynės perkėla“ tapo Tarptautinės viešojo transporto asociacijos (International Association of Public Transport / Union Internationale des Transports Publics, UITP) nare. Asociacijos tikslas – nagrinėti visus aspektus, susijusius su miesto, priemiesčio, tolimuoju ir tarptautiniu, vandens keleiviniu transportu, teikti pasiūlymus, kaip geriau panaudoti visuomeninio transporto potencialą. 

AB „Smiltynės perkėla“ tapo dar viena iš keturiolikos viešojo vandens transporto (waterborne) kompanijų, kurios jau priklauso UITP asociacijai.

„Esame unikali bendrovė, vienintelė Lietuvoje turinti tokią didelę patirtį keleivinio vidaus vandens transporto sferoje. Siekiame, kad mūsų teikiamos paslaugos būtų dar modernesnės, atspindinčios inovacijas, todėl nusprendėme naudingos patirties pasisemti iš kitų šalių panašią veiklą vykdančių kompanijų“, – sakė  bendrovės generalinis direktorius Darius Butvydas. 

Pirmoji viešojo transporto asociacija įsikūrė 1885 m. rugpjūčio 17 d. – tuomet penkiasdešimt Europos tramvajų operatorių atstovų susirinko Briuselyje. Jų sprendimu ir buvo įkurta Tarptautinė tramvajų ir lengvųjų geležinkelių bendrovių organizacija, vėliau tapusi Tarptautine viešojo transporto asociacija. 

Šiuo metu UITP – pasaulinė viešojo keleivinio transporto operatorių, įstaigų ir tiekėjų asociacija, jungianti per 1300 narių iš daugiau nei 90 šalių visuose žemynuose. Nors pagrindinė UITP būstinė visada buvo Briuselyje, Belgijoje, pastaraisiais metais įvairiuose pasaulio regionuose atsirado asociacijos padalinių, taip pat – dvylika regioninių biurų.

UITP siūlo sprendimus, kaip skatinti viešojo transporto progresą socialiniu, ekonominiu ir techniniu aspektais, nepažeidžiant nei visuomeninių, nei privačių transporto operatorių interesų.

UITP rengia tarptautinius kongresus, per metus organizuojamos maždaug penkios konferencijos, kuriose sprendžiamos viešojo transporto, eismo saugumo, aplinkosaugos problemos. Rengiamos parodos, posėdžiai aktualiomis temomis, taip pat studijos, pranešimai, straipsniai apie keleivinio transporto tyrimų rezultatus įvairiose šalyse.

UITP nariais gali būti visi keleiviniame transporte dalyvaujantys juridiniai asmenys, susivienijimai ir įstaigos, kurios nori būti vienos iš UITP sekcijos nariu. Asociacija gina savo narių interesus Europos Parlamente, Jungtinių Tautų organizacijoje, įvairiose finansinėse institucijose.