ASOCIACIJOJE LANKĖSI AB “LIETUVOS GELEŽINKELIAI” VALDYBA

Pirmą kartą per visą Asociacijos gyvavimo laikotarpį AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdyba, vadovaujama pirmininko Romo Švedo, lankėsi ir posėdį surengė Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijoje. Susitikime su Uosto krovos kompanijų vadovais aptarti svarbiausi su uostu susiję geležinkelių transporto klausimai.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos pirmininkas Romas Švedas pasidžiaugė uostininkų pasiektais rezultatais ir abipusiai naudingu bendradarbiavimu. Posėdžio metu aptarta eilė aktualių klausimų. Pasidalinta nuomonėmis ir įžvalgomis dėl Klaipėdos geležinkelio mazgo išvystymo programos, naujų kelių statybos ir esamų rekonstrukcijos projektų, geležinkelio kelių uoste infrastruktūros priklausomybės, tarifų suvienodinimo ir kainodaros skaidrumo bei išorinio uosto statybos perspektyvų.

Sutarta ir toliau aktyviai bendradarbiaujant, siekti darnos ir skaidrumo, maksimalaus geležinkelio transporto efektyvumo, nuolat ieškant galimybių ir sprendimų dar daugiau išnaudoti krovinių pervežimus geležinkeliu.