„Bega“ įjungė CO2 skaičiuoklę

Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ inžinerinis padalinys jau pradėjo šeštojo dyzelinio geležinkelio lokomotyvo konversiją į elektrinį robotizuotą lokomotyvą.

Kompanija „Bega“ yra viena iš nedaugelio Klaipėdos jūrų uosto įmonių, kurios savo krovos procesuose eksploatuoja nuosavą geležinkelio lokomotyvų parką. Iš viso kasdieniuose procesuose „Begos“ terminaluose dirba iki 9 lokomotyvų, kurių funkcija yra atlikti manevrus su geležinkelio vagonais jų iškrovos ar pakrovos stotyse.

Nuo 2016 m. kompanijai „Bega“ vykdant lokomotyvų parko modernizavimo programą, šiuo metu jau 5 tradiciniai lokomotyvai yra pakeisti elektros traukos įrenginiais, iš jų 4 – plug-in technologijos, t.y. įjungiami į tinklą, ir vienas – visiškai autonominis, varomas ličio-jonų baterija bei turintis nuosavą saulės energijos jėgainę.

Planuojama, kad šeštasis lokomotyvas taip pat bus autonominis, su vienu įkrovimu galintis dirbti ne mažiau nei 24 val. ir pajėgus  traukti nei mažiau 20 pakrautų vagonų (2000 t).

„Bega“ elektrinius robotus-lokomotyvus gamina savo pajėgomis ir resursais, šilumvežių konversiją 100 proc. atlieka kompanijos specializuoto inžinerinio padalinio specialistai.

Remiantis Europos aplinkos agentūros 2019 m. Oro taršos emisijų vadovo (EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2019) pateikiama skaičiavimo metodika, vienas manevrinis dyzelinis lokomotyvas, dirbdamas uosto terminaluose, priklausomai nuo galingumo, per metus į aplinką išleidžia nuo 105 iki 130 t CO2 bei kitų sudeginamo iškastinio kuro emisijų.

Kompanijos „Bega“ krovos apimtys nuo 2016 m. iki 2020 m. išaugo 64 proc. Tačiau elektrinių įrenginių dėka vidutinis iškastinio kuro sunaudojimas vienos tonos apdorojimui mažėjo. Atitinkamai mažėjo ir CO2 emisijos.

Remiantis minėta Europos aplinkos agentūros metodika bei įvertinus augusį krovinių srautą, suskaičiuota, kad, palyginti su 2015 m. kai visi „Begos“ lokomotyvai buvo varomi iškastiniu kuru, šiuo metu į aplinką yra išmetama 20 proc. mažiau CO2.

Ir toliau diegdama naujas technologijas ne tik geležinkelio, bet ir kituose krovos procesuose (elektriniai kranai ir kt.), kompanija „Bega“, taikydama  Europos aplinkos agentūros metodikas, skaičiuos ir viešai interneto svetainėje www.bega.lt skelbs apie savo įdirbį mažinant CO2 emisijas.