FEPORT generalinė asambėja ir vizitas Antverpeno uoste

Lapkričio 23 d. Antverpene įvyko FEPORT generalinė asamblėja, kurioje apžvelgta federacijos veikla 2023 metais ir patvirtinti prioritetai 2024 metams. Ateinantys metai bus svarbūs FEPORT nariams, nes numatoma patvirtinti Europos uostų strategiją. Be to, vyks Europos Parlamento rinkimai, todėl bus parengtas FEPORT manifestas naujai išrinktiems politikams.

Lapkričio 24 d. Antverpeno uoste vyko Europos Parlamento narių Kathleen Van Brempt ir Vera Tax kartu su FEPORT ir Europos transporto federacija ETF organizuotas seminaras apie numatomą 2024–2029 m. Europos Sąjungos darbo programą. Seminare dalyvavo Europos Parlamento, Europos Komisijos, FEPORT ir profesinių sąjungų atstovai. Aplankytas vienas didžiausių PSA konteinerių terminalas ir CEPA uosto darbuotojų mokymo centras.

FEPORT narę LJKKA atstovavo vykdomasis direktorius Robertas Valantiejus.