Jūrų krovinių kompanijoje „Bega“ – pareigų perdavimas

Vienas iš Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ steigėjų ir ilgametis jos vadovas Aloyzas Kuzmarskis nuo gegužės 2 d. generalinio direktoriaus pareigas perdavė ligšioliniam technikos ir technologijų direktoriui Laimonui Rimkui.

Kuzmarskis ir toliau lieka eiti kompanijos „Bega“ valdybos pirmininko pareigas bei didesnį dėmesį skirs strateginiams, perspektyviniams įmonės klausimams.

„Labai pasitikiu naujai paskirtu generaliniu direktoriumi, todėl užtikrinu šimtaprocentinį kompanijos „Bega“ veiklos tęstinumą tomis kryptimis, kuriomis užtikrintai judame jau ketvirtį amžiaus“, – sako A. Kuzmarskis.

Šiemet „Bega“ – pirmoji privati Klaipėdos uosto krovos kompanija – mini 25-erių metų veiklos jubiliejų.

„Per šį laiką užaugome, subūrėme didelį specialistų, partnerių ir bičiulių ratą, daug investavome tiek į Klaipėdos uosto konkurencingumo didinimą, krovos pajėgumų sukūrimą bei jų plėtrą, tiek į uosto specialistų, vadovų rengimą ir ugdymą. Todėl šiandien kompanijoje „Bega“ dirba aukšto lygio profesionalų komanda, kuria labai didžiuojuosi“, – teigia ilgametis kompanijos vadovas.

Generalinio direktoriaus pareigas perimantis 43-erių Laimonas Rimkus kompanijoje „Bega“ dirba nuo 1995 metų. 2000 metais jis paskirtas technikos ir technologijų direktoriumi, 2006-aisiais – pirmuoju generalinio direktoriaus pavaduotoju. L. Rimkus dalyvavo realizuojant visus pagrindinius kompanijos „Bega“ krovos terminalų projektus, diegiant modernias krovos technologijas. Vadovas yra aktyvus Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos darbinėse grupėse, sprendžiančiose uosto infrastruktūros  plėtros klausimus, sėkmingai inicijuoja  bendrų projektų įgyvendinimą vienijant uosto industrijos ir mokslo potencialą.

Pasak valdybos pirmininko A. Kuzmarskio, šiuo metu kompanija „Bega“ išgyvena dar vieną didelį plėtros etapą po to, kai 2012-aisiais buvo pastatytas Universalus žemės ūkio produktų eksporto-importo terminalas bei naujos krantinės – šiaurinis pirsas.

„2017-2019 metams esame patvirtinę 25 mln. eurų investicinę programą, kurios įgyvendinimas taps nauju galingu šuoliu kompanijos veikloje. Šiuo metu plečiame žemės ūkio produktų krovos terminalą: artėjančiam grūdų eksporto sezonui turėsime naujas talpyklas grūdams bei papildomus iškrovimo iš geležinkelio vagonų ir automašinų pajėgumus. Paraleliai su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos įgyvendinamais stambiais infrastruktūriniais projektais 64-65, 66, 67-68 krantinėse, pastarųjų užnugaryje pradedame naujų universalių sandėlių biriems produktams statybą, ruošiamės cemento krovos terminalo talpyklų projekto realizavimui“, – planais dalijasi A. Kuzmarskis.

Generalinis direktorius L. Rimkus savo ruožtu akcentavo investicijas į pridėtinės vertės paslaugų, tokių, kaip birių krovinių fasavimas, distribucija ir kt., plėtrą, ekologinių projektų įgyvendinimą, įmonės procesų mechanizavimą ir robotizavimą.

L.Rimkus_A.Kuzmarskis_001