Krovos kompanijų asociacijai vadovaus Vaidotas Šileika

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos (LJKKA) prezidentu antrai dvejų metų kadencijai perrinktas Vaidotas Šileika, UAB Klaipėdos konteinerių terminalo generalinis direktorius.

Po rinkimų perrinktasis prezidentas kalbėjo, kad tęs aktyvų bendradarbiavimą su LR Vyriausybe, Seimo nariais, Susisiekimo ministerija bei valstybės įmone Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (KVJU) direkcija, kad krovos kompanijų vystymas būtų orientuotas į pagrindinius valstybės tikslus transporto ir tranzito politikoje bei būtų laiku pasiekti suplanuoti techniniai uosto infrastruktūros parametrai. „Tai sudarys prielaidas didinti uosto krovos apimtis, skatins laiku pradėti planuoti išorinio giliavandenio uosto projektą. Mūsų pagrindinis tikslas – ekonomiškai konkurencingas, modernus uostas, aptarnaujantis maksimalios grimzlės Baltijos jūroje plaukiojančius „Baltmax“. Savo veikla ir toliau stiprinsime Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, įvaizdį tarptautiniu mastu“, – savo 2015-2017 m. kadencijos veiklos gaires pristatė V. Šileika.

Jis pabrėžė, kad vienas svarbiausių asociacijos prioritetų – glaudus uosto ir miesto bendradarbiavimas. „Tai pasiekti galėsime aktyviai dalyvaudami vieni kitų komitetų, komisijų darbe, nuolatos keisdamiesi informacija, nuomonėmis, diskutuodami aktualiais klausimais, siekdami naudingiausių kompromisinių sprendimų“, – kalbėjo LJKKA prezidentas V. Šileika.

Jis taip pat žadėjo toliau stiprinti santykius su Europos Sąjungos valstybėmis, Baltarusija, Ukraina, Azerbaidžanu, Kazachstanu. Tokia veikla didinti Lietuvos, kaip jūrų tranzito ir logistikos valstybės patrauklumą.

Antradienio vakare įvykusiame visuotiniame LJKKA narių susirinkime ateinančiai dviejų metų kadencijai buvo išrinkti keturi asociacijos tarybos nariai – Rimantas Juška (laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“), Vidmantas Dambrauskas (UAB Birių krovinių terminalas), Audrius Pauža (AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ („Klasco“) bei Gediminas Rimkus (UAB „Vakarų krova“). Asociacijos tarybos pirmininko, kuriuo tampa LJKKA prezidentas, siūlymu buvo paskirti du viceprezidentai. Jais tapo R. Juška ir V. Dambrauskas.

LJKKA įkurta 1999 m. Po asociacijos vėliava susibūrusios penkiolika Klaipėdos uoste veikiančių krovos įmonių bei Klaipėdos universitetas ir Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla.

LJKKA, kaip šakinė asociacija, priklauso Lietuvos pramonininkų konfederacijai bei Europos privačių uosto operatorių federacijai (angl. FEPORT).