LJKKA prezidentu antrai kadencijai perrinktas Vaidotas Šileika

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos (LJKKA) prezidentu perrinktas Vaidotas Šileika, UAB Klaipėdos konteinerių terminalo generalinis direktorius.

Šileika LJKKA prezidento pareigas eis jau antrą kadenciją iš eilės. Asociacijai jis vadovauja nuo 2021 m., LJKKA prezidentu jis taip pat buvo 2013 – 2017 m.

Šileika pabrėžė, kad jo kaip LJKKA prezidento pareiga bus tęsti darbą sprendžiant uosto kompanijoms aktualius klausimus bei siekiant užtikrinti palankias sąlygas jų veiklai.

„Asociacijos balsas tampa vis svarbesnis tiek bendraujant su vietos, tiek su valstybės valdžios institucijomis. Tad ir toliau susitelksime į socialinio dialogo stiprinimą, atstovaujant LJKKA narių interesams. Sieksime, kad jūrinis verslas turėtų geresnes sąlygas aktyviai dalyvauti teisėkūroje, kad formuojant valstybės transporto ir tranzito politikos tikslus būtų atsižvelgiama į mūsų nuomonę bei siūlymus. Tikiuosi, ir tolesnio visų asociacijos narių aktyvumo, nes mūsų veiklos sėkmė ir perspektyvos priklauso nuo visų narių“, – kalbėjo LJKKA prezidentas.

Anot V. Šileikos, asociacija savo veikla ir toliau stiprins Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, įvaizdį tarptautiniu mastu.

Pasak perrinkto LJKKA prezidento, dėmesio centre liks ir Klaipėdos uosto transformacija tvarumo kryptimi: „Puikiai suprantame, kad uosto veikla kuria tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį ateities kartoms, todėl atitinkamai į savo veiklas turime integruoti socialinės verslo atsakomybės ir tvarumo standartus. Džiugu, kad dauguma asociacijos narių šioje srityje jau ėmėsi realių veiksmų. Kompanijos daug dėmesio skiria veiklos optimizavimui, investicijoms į šiuolaikines ir aplinkai draugiškas technologijas: uždaras krovos sistemas, didelės keliamosios galios kranus, elektrinę krovos ir transportavimo įrangą. Taip pat daug investuojama į aplinkosaugos įrenginius: vėdinimo ir dulkių surinkimo sistemas, oro teršalų valymo, rekuperavimo ir deginimo, nuotekų valymo įrenginius, apsauginius atitvarus triukšmo ir dulkių sklaidai mažinti. Tikiu, kad siekdami savo veiklos tikslų, ateityje atrasime dar daugiau darnių ir tvarių sprendimų, jungiančių aplinkosauginius, socialinius bei ekonominius aspektus“.

Visuotiniame narių susirinkime LJKKA prezidento siūlymu buvo paskirti du viceprezidentai. Jais tapo Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ generalinis direktorius Laimonas Rimkus ir UAB „Centrinis Klaipėdos terminalas“ (CKT) generalinis direktorius Karolis Grigalauskas.

LJKKA įkurta 1999 m., po asociacijos vėliava susibūrusios dvylika Klaipėdos uoste veikiančių krovos įmonių, Klaipėdos universitetas, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla bei VšĮ Klaipėdos laivybos tyrimų centras.

LJKKA kaip šakinė asociacija priklauso Lietuvos pramonininkų konfederacijai bei Europos privačių uosto operatorių federacijai (angl. FEPORT).