Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos ir Uosto direkcijos vadovybės pasitarimas dėl aplinkos kokybės gerinimo

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje prie bendro stalo susėdo pagrindinių Klaipėdos uoste veikiančių krovos kompanijų vadovai aptarti su aplinkosauga susijusių klausimų. Nutarta artimiausiu metu Klaipėdos miesto vadovams pristatyti, ką uoste veikiančios kompanijos įvykdė aplinkos kokybės gerinimo srityje, išnagrinėti aktualiausius klausimus, kurie rūpi ir miestiečiams, ir uostininkams.

„Istoriškai susiklostė, kad miestas ir uostas yra labai artimi kaimynai, ir tokia kaimynystė verčia nuolatos galvoti bei pasirūpinti, kad uosto veikla darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai. Reguliariai susitinkame su krovos kompanijų atstovais, aptariame su jais ir deriname vykdomus ar planuojamus vykdyti investicinius projektus, įskaitant ir aplinkosauginius planus. Manome, kad šiuo metu viešojoje erdvėje vykstant daug diskusijų dėl Klaipėdos uosto vykdomos veiklos įtakos aplinkai ir gyventojų sveikatai, yra tikslinga surengti bendrą uostininkų, aplinkosaugininkų ir miesto vadovų susitikimą, kad išanalizuotume visoms pusėms rūpimas problemas, konstruktyviai ieškotume būdų, kaip tas problemas spręsti“, – sakė Vidmantas Paukštė, Uosto direkcijos infrastruktūros direktorius, l. e. generalinio direktoriaus pareigas.

Uosto direkcijoje apsilankę Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos atstovai pritarė, kad uostininkų ir miesto valdžios atstovų susitikimas yra būtinas, nes viešojoje erdvėje neretai sklando ne faktais, bet emocijomis paremta informacija.

„Bet kokia ekonominė, gamybinė veikla gali turėti poveikį aplinkai. Tačiau nesu tikras, kad būtent uosto kompanijos yra didžiausi miesto teršėjai. Tai, kas šiandien kalbama apie uostą, šiek tiek prasilenkia su realybe – visi turime galimybę susipažinti su aplinkos monitoringo mieste duomenimis, matome kur kietųjų dalelių kiekis viršija visas galimas normas. Aplinkos kokybė – visų mūsų rūpestis, todėl aplinkosaugines problemas reikia spręsti konstruktyviai, remiantis faktais, tyrimas, bet ne emocijomis, – susitikime teigė Vaidotas Šileika, Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos viceprezidentas.

Uostininkų ir miesto valdžios atstovų susitikimas planuojamas kitą mėnesį.