PASKIRTAS NAUJASIS KN VADOVAS

Naftos produktų ir suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalų operatorė KN, siekdama didinti konkurencingumą Baltijos jūros regione ir Europoje, aktyviai įgyvendinanti gerosios valdysenos rekomendacijas po atviro ir viešo generalinio direktoriaus atrankos konkurso patvirtino naująjį vadovą – Mindaugą Jusių.

Naujasis generalinis direktorius bendrovei pradės vadovauti nuo 2017 m. balandžio 11 d.

KN yra viena pirmųjų šalyje valstybės valdomų įmonių, paskelbusi ir įgyvendinusi viešą ir atvirą generalinio direktoriaus atrankos procesą. Atrankos į KN generalinius direktorius metu paraiškas pateikė 38 kandidatai. Dauguma jų turintys reikšmingos profesinės, vadovavimo ir darbo su strateginiais projektais patirties.

Generalinio direktoriaus atrankos procesą sudarė keturi etapai. Pirminiuose kandidatų vertinimo etapuose dalyvavo nepriklausomi ekspertai iš kompanijos „Delta Executive Search & Consulting“. Vėlesniuose etapuose atrinkti kandidatai buvo kviečiami į pokalbius su atsakingais bendrovės valdybos nariais. Valdybos nariai atrankos metu vertino kandidatų kompetencijas, įgytas įvairiose srityse: vadybos, finansų, strateginio planavimo, specifinių sektoriaus šakų, tokių kaip energetikos bei transporto, patirtį įgyvendinant strateginius kompanijų projektus ir veiklos tikslus bei daugelį kitų aspektų.

„Pirmą kartą per kompanijos istoriją organizuotas atviras konkursas KN vadovo pozicijai užimti – tai dar vienas žingsnis toliau nuosekliai stiprinant šios įmonės valdymą ir diegiant geriausius vadybos standartus. Naujajam vadovui keliami patys aukščiausi reikalavimai ir tikslai, nes KN ne tik užtikrina strateginių valstybės tikslų energetikoje įgyvendinimą. Jos strategijoje taip pat išsikeltas tikslas plėtoti veiklą tarptautinėse rinkose, taip siekiant didžiausios naudos valstybei ir visiems vartotojams. Tai reikalauja didelės patirties, žinių ir daug pastangų. Tikimės, kad naujasis vadovas užtikrins sėkmingai veikiančios KN veiklos tęstinumą ir sustiprins tai, kas jau buvo pasiekta iki šiol, ypač stiprinant bendradarbiavimą su regiono valstybėmis“, – M. Jusiaus paskyrimą komentavo Lietuvos Respublikos energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Apžvelgdamas atrankos rezultatus nepriklausomas bendrovės valdybos narys Bjarke Palsonas teigia, jog atrankos procesas buvo vykdomas vadovaujantis geriausiomis Šiaurės šalių praktikomis renkant aukščiausio lygio vadovus.

„Svarbu pažymėti, jog atrankos procesas buvo vykdomas taip, kad atrankoje galėjo dalyvauti tiek bendrovės esami darbuotojai, tiek išoriniai kandidatai. Atlikus atrankos procedūrą buvo atrinkta grupė stipriausių kandidatų, o dėl aukščiausio įvertinimo pretendavo keli kandidatai. Valdyba tiki, kad paskirtas naujasis KN vadovas turi stiprų derinį kompetencijų, įskaitant patirtį finansų ir energetikos srityse, kuri reikalinga siekiant aukštų KN veiklos tikslų. Džiaugiamės, kad norą būti KN vadovu išreiškė tiek daug aukštos kvalifikacijos profesionalų, iš kurių bendrovė galėjo atsirinkti labiausiai jos poreikius atitinkančią patirtį ir kompetencijas turinčius kandidatus“, – apie atrankos procesą kalbėjo nepriklausomas bendrovės valdybos narys B. Palsonas.

©KN_generalinis direktorius_Mindaugas Jusius_2017.03.29

M. Jusiaus dosjė

Gim. 1979 m.

Vedęs, augina tris vaikus

Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, bankininkystės bakalauras ir magistras (2003 m.), ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, verslo ir administravimo magistras (2008 m.). London Business School, vadovams skirta mokymo programa (2008 m.), Baltic Institute of Corporate Governance, studijų programos „Valdybos pirmininko vaidmuo“ (2013 m.) ir „Įmonių valdymas“ (2010 m.).

Profesinė patirtis: pastaruosius 7 metus vadovavo didžiausiai Baltijos šalyse gyvybės draudimo įmonei „Swedbank Life Insurance SE“ – ėjo valdybos pirmininko bei įmonės vadovo pareigas. Iš viso įvairiose vadovaujančiose pozicijose Swedbank grupėje M.Jusius dirbo daugiau nei 15 metų.

Nuo 2011 m. spalio 24 d. dalyvavo, kaip nepriklausomas valdybos narys KN veikloje.

Pomėgiai: tenisas ir naujosios technologijos.