Pranešimas apie naują Asociacijos narį

Vadovaujantis 2016 metų vasario 22 d. Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos visuotinio narių susirinkimo protokolo nutarimu, UAB “Granmax” yra priimta į Asociaciją tikrojo nario teisėmis ir pareigomis.

Ši bendrovė tapo 16 – uoju tikruoju LJKKA nariu (visas narių sąrašas pateiktas skiltyje “NARIAI”). Dabar Asociacija vienija 18 narių, iš kurių 2 yra asocijuoti nariai, atstovaujantys akademinę Klaipėdos miesto bendruomenę – Lietuvos auštoji jūreivystės mokykla ir Klaipėdos universitetas.

Artimiausiu metu Asociacijos prezidentas Vaidotas Šileika įteiks UAB “Granmax” generaliniam direktoriui Vincui Gaučiui  Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos nario pažymėjimą.