SGD TERMINALO PAJĖGUMAI REZERVUOTI KROVINIUI IŠ JAV

Naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalų operatorė KN (AB „Klaipėdos nafta“) suteikė papildomus SGD terminalo pajėgumus jau esamam klientui – UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, kuris planuoja atgabenti jau antrąjį SGD krovinį iš JAV tiekėjo.

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (LDT) dar nesibaigus dujų metams rezervavo papildomus SGD terminalo išdujinimo pajėgumus, kuriais klientas planuoja pasinaudoti šiemet nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 31 d.

Dar šių metų birželį LDT iš anksto rezervavo SGD terminalo pajėgumus ateinantiems dujų metams pagal išankstinę terminalo pajėgumų skirstymo procedūrą, o dabar bendrovė pajėgumus rezervavo papildomam kroviniui, įsigytam neatidėliotinų sandorių (angl. spot) rinkoje.

„Lietuvos dujų tiekimo įmonės turi pasirinkimo galimybę, iš ko ir kokiomis sąlygomis atviroje rinkoje įsigyti gamtinių dujų ir jomis aprūpinti Lietuvos vartotojus. Galimybė rinktis atsirado tik atvėrus SGD terminalą Klaipėdoje ir panaikinus dujų tiekimo monopolį. Tikimės, kad per ateinančius metus reikšmingai augs regioninės infrastruktūros – Klaipėdos SGD terminalo ir Inčiukalnio požeminės saugyklos – naudojimas. Balandį atsivėrusi Latvijos rinka ir palengvintas naudojimasis perdavimo sistema jau duoda vaisių“, –  komentuoja Mindaugas Jusius, KN generalinis direktorius.

Anot M. Jusiaus, SGD terminalas veikia principu, kad terminalo naudotojai pajėgumus rezervuoja kasmetinių pajėgumų skirstymo procedūrų metu arba gali bet kada kreiptis dėl papildomų pajėgumų suteikimo, kai situacija SGD rinkoje yra palankesnė. Toks terminalo lankstumas ir operatyvus reagavimas į kliento poreikius yra svarbus aspektas, ypač tada, kai SGD rinka, kaip šiuo metu, yra palanki pirkėjams.

„KN turi aiškų tikslą – užtikrinti efektyvų SGD terminalo veikimą ir siekti mažinti infrastruktūros kaštus dujų vartotojams. Antrąjį šių metų ketvirtį 70 proc. visų šalyje suvartotų dujų buvo patiekta per Klaipėdos SGD terminalą. Dėka stiprios, profesionalios ir motyvuotos komandos įmanoma pasiekti tvarų rezultatą ir sukurti daugiau pridėtinės vertės mūsų terminalų naudotojams, partneriams net esant labai įtemptam terminalo panaudojimo grafikui“, – apibendrina KN vadovas.

Dujų metai skaičiuojami nuo einamųjų metų spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo 30 d.