Lietuvos jûrø krovos kompanijø asociacijos prezidentas Vidmantas Dambrauskas.

Parašykite komentarą