KN INVESTUOS 35 MLN. EURŲ SIEKIANT DIDINTI KLAIPĖDOS NAFTOS TERMINALO KONKURENCINGUMĄ

Naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalų operatorė KN (AB „Klaipėdos nafta“) valdyba priėmė sprendimus sudaryti sutartis su dviem rangovais, kurie vykdys Klaipėdos naftos terminalo šviesiųjų naftos produktų  talpyklų parko plėtros darbus ir pastatys naujus rezervuarus, skirtus naftos produktams laikyti. Šios investicijos yra KN patvirtintos strategijos iki 2020 m. dalis.

 Nurodyti valdybos sprendimai priimti dėl šių KN su rangovais pasirašytų rangos sutarčių: viena jų sudaryta su konsorciumu SIA SKH ir UAB „Energetikos remonto ir montavimo centras“, kita – su jungtinės veiklos sutarties partneriais AB „Montuotojas“ ir UAB „Hidrostatyba“.

 Tai pirmosios ir pagrindinės statybų rangos sutartys iš suplanuotų 35,9 mln. eurų  II – ojo investicijų etapo į KN naftos terminalo talpyklų parko plėtrą. Bendrovės plės KN Klaipėdos naftos terminalo šviesiųjų naftos produktų talpyklų parką.

 Pagal sutartį, pasirašytą su SIA SKH ir UAB „Energetikos remonto ir montavimo centras“, planuojama pastatyti šešių  po 20 tūkstančių kub. m talpos šviesiųjų naftos produktų talpyklų parką, investicija sieks apie 13,8 mln. Eur.

 Pagal sutartį, pasirašytą su AB „Montuotojas“ ir UAB „Hidrostatyba“, rangovas vykdys 2 po 10 tūkst. ir 4 po 5 tūkst. kubinių metrų talpos rezervuarų parko statybas. Darbų vertė – apie 9 mln. eurų.

 Abiejose sutartyse numatytas 10 proc. kainos rezervas papildomiems darbams, jei tokių būtų. Valdybos sprendimams dėl sutarčių sudarymo dar turės pritarti visuotinis akcininkų susirinkimas.

 Šių statybos darbų tarptautinės viešųjų pirkimo procedūros buvo inicijuotos pernai, spalio-lapkričio mėnesiais.

 Pasak KN generalinio direktoriaus Mindaugo Jusiaus, svarbiausias bendrovės naftos terminalui keliamas tikslas yra didinti kapitalo grąžą pritraukiant krovai ir sandėliavimui naftos produktų kiekius.

 „KN nuosekliai įgyvendina strateginį tikslą didinti įmonės vertę. Įgyvendinus planuojamas investicijas, Klaipėdos naftos terminalas įgis papildomus konkurencinius pranašumus. Tai itin svarbu išlaikant bei pritraukiant naujus naftos produktų srautus į Klaipėdą. Konkurencija naftos produktų rinkoje aštrėja, todėl šiose lenktynėse svarbu klientui pasiūlyti ir platesnį paslaugų spektrą, ir užtikrinti aukštą paslaugų kokybę. Jau dabar matome poreikį didinti lankstumą, kuris įgalintų krauti skirtingų produktų spektrą bei sudarytų galimybes sukaupti didesnes kraunamo produkto partijas“, – komentuoja Mindaugas Jusius, KN generalinis direktorius.

Abu projektus planuojama įgyvendinti per 20-22 mėnesius nuo sutarčių pasirašymo dienos. Sutartys įsigalios po visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris šaukiamas liepos 4 dieną.