LJKKA ir Klaipėdos universitetas įsipareigojo stiprinti partnerystę

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija (LJKKA) ir Klaipėdos universitetas (KU) vakar pasirašė atnaujintą bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią įsipareigojo bendradarbiauti specialistų rengimo bei mokslinių tyrimų srityse.

Susitarta bendradarbiauti rengiant jūrinio komplekso specialistus Klaipėdos universitete, o specializuotas studijų programas pritaikyti, atsižvelgiant į jūrų krovos kompanijų specialistų parengimo poreikius.

Pagal sutartį taip pat numatyta kviesti Asociacijos ir jos narių atstovus dalyvauti Klaipėdos universiteto akademinėje veikloje – dėstyti, dalyvauti komisijose, vertinti darbus. Pagal atskirus susitarimus LJKKA nariai įsipareigoja prisidėti organizuojant studentų praktiką ir praktinių darbų atlikimą jūrų krovos kompanijose.

Taip pat susitarta bendradarbiauti įrengiant laboratorijas, kabinetus, skirtus jūrinio komplekso specialistų ruošimui, jų tęstiniam mokymui ir perkvalifikavimui bei sudaryti sąlygas jūrų krovos kompanijų specialistams naudotis Klaipėdos universiteto bei Asociacijos narių bibliotekų duomenų fondais.

Sutartyje numatyta galimybė skatinti paramą pažangiems pirmosios pakopos studijų Jūrų uostų inžinerijos specialybės studentams pagal atskirus susitarimus su Asociacijos nariais.

Mokslinių tyrimų srityje susitarta bendradarbiauti organizuojant mokslines konferencijas, seminarus, parodas. Taip pat planuojama Klaipėdos universiteto mokslininkų, doktorantų, magistrų mokslinių – tiriamųjų darbų temas sieti su jūrų krovos kompanijų reikmėmis.

Klaipėdos universitetas yra asocijuotas LJKKA narys, tad asociaciją jau ne vienerius metus su šia mokymo įstaiga sieja glaudi partnerystė, kurios tikslas − efektyviai suvienijus mokslo ir verslo segmentus sudaryti palankesnes sąlygas jaunųjų talentų ugdymui, mokslo pažangai.

LJKKA prezidentas Vaidotas Šileika pažymi, kad naujai pasirašyta atnaujinta bendradarbiavimo sutartis dar labiau sustiprins Asociacijos ir universiteto partnerystę.

„Tikime, kad tik aktyviai bendradarbiaujant mokslui ir verslui atsiranda galimybės kurti didžiausią pridėtinę vertę. LJKKA nariai, įgyvendindami įvairius projektus, yra sukaupę didžiulę, tarptautiniu mastu reikšmingą patirtį. Savo patirtimi ir žiniomis nuolat mielai dalijamės ir su akademine bendruomene.

Džiaugiamės, kad atskiri Asociacijos nariai KU skiria ir finansinę paramą, kuri aukštajam mokslui šiuo metu yra itin reikalinga ir svarbi“, – pasirašydamas bendradarbiavimo sutartį kalbėjo V. Šileika.

LJKKA nuotr. – Sutartį pasirašė LJKKA prezidentas Vaidotas Šileika (kairėje) ir KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.